BKO assessment

Ter voorbereiding op je BKO assessment kan je nadenken over het volgende.

Een veel gebruikte methode is de STARR methode, nl:

  • Situatie
  • Taak
  • Actie
  • Resultaat
  • Reflectie

De assessor kan vragen stellen op verschillende niveaus, zoals:

  • Weet jij dat…
  • Hoe doe jij…
  • Wat vind jij van …
  • Hoe zou jij (concreet)…

Ter illustratie

Het doel van bijv de ‘Weet jij dat…’ vraag is te voorkomen dat er wordt doorgevraagd over onderwerpen waar je geen weet van hebt.
De assessor zal je uitdagen om vanuit verschillende perspectieven naar jouw lessen, jouw handelen en de opleiding te kijken.

Wat komt het minste aan de orde in BKO?

Het Bewust Docentschap komt veelal het minste aan bod.