Constructeur leeromgeving

College Planning
Leerdoelen:

Les inhoud:

Werkvorm: theoretisch gedeelte

Werkvorm: praktisch gedeelte + instructie bij aanvang

5 minuten voor les einde: les evaluatie