Evalueren

We kennen verschillende soorten manieren om te evalueren. Denk hierbij aan;

  • Formatieve evaluatie
  • Summatieve evaluatie

De formatieve evaluatie geeft een beeld op een bepaald moment tijdens een proces. Denk aan een Medewerkers tevredenheidsonderzoek.

De summatieve evaluatie geeft een beeld/indruk aan het einde van een proces. Gericht op het vaststellen van de impact of gevolgen van een actie van een (les)programma, beleid of interventie.  Bij dit laatste kan je denken aan een tentamen na afloop van een of meer lessen.