Kahoot gebruiken

Je kan testen op het einde van een les of college met Kahoot.