Lesdoelen

Het formuleren van les doelen vergt inzicht in:

eindtermen

|

eisen vanuit het werkveld

|

Eisen vanuit de nationale overheid

|

Eisen vanuit de wereld economie

Onderwijs en Examen Reglement

Dit wordt vastgelegd in de OER, het Onderwijs en Examen Reglement.