Omgaan met vragen

Zodra studenten vragen stellen kan je op verschillende manieren reageren. De wijze waarop jij als docent hiermee omgaat heeft invloed op het verloop van jouw les.

Je kan op 4 verschillende manieren reageren, nl:

  • Inhoud
  • Procedure
  • Relatie
  • Gevoel

Voorbeeld vraag door een student: ‘Kan ik op die manier…’

  • Inhoud: je gaat in op de vraag
  • Procedure: Dat komt aanbod in de volgende les
  • Relatie: wie van de mede studenten kan hier antwoord op geven?
  • Gevoel: dat vind ik ook lastig…

 

Voorbeeld opmerking door een student:

‘Jij bent altijd saai’