Redactie

Deze website bevat artikelen van verschillende onderwijs professionals. De naam van de auteur staat vermeld onderaan elk artikel. Ook kan er een bron vermelding staan. De eindredactie van deze website is in handen van Ronald Scheer.

Ronald Scheer redacteur

Indien er geen auteur en/of bron vermelding bij een artikel staat vermeld, dan is de auteur Ronald Scheer.