Ruimtelijk inzicht verbeteren

De meeste mensen beschikken wel over ruimtelijk inzicht. Veelal wordt dit ruimtelijk inzicht, ook wel 3D inzicht genoemd, nauwelijks ontwikkeld. Hieronder wordt aan de hand van het vrije vak leer deel in het MBO aangegeven op welke wijze je;

 • Ruimtelijk inzicht kan ontwikkelen,
 • een individueel leertraject kan aanbieden dat naadloos aansluit bij de voorkennis van de student.
 •  en daarmee kan je ook inspelen op de eisen en wensen van het (toekomstige) bedrijf waarbij de student in opleiding is.

Inhoudsschets voor het vakleerdeel voor ‘3D Inzicht

 • inleiding in technisch tekenen in 2D en 3D met geometrische vormen
 • inleiding in meest gangbare software voor 3D modelling
 • inleiding op gebruikte terminologieën en begrippen in Computer Assisted Design (CAD) tekenen
 • inleiding in relevante begrippen binnen engineering over ruimtelijk ordening en het ruimtelijk voorstellingsvermogen,
 • inleiding op het gebruik van een 3D printer en/of lasersnijder
 • inleiding in de verbruiksmaterialen van 3D printer en/of lasersnijder
 • inleiding in het onderhoud van een 3D printer en/of lasersnijder

Studenten leren hierdoor:

 • het creëren van grafische representaties en visualisaties
 • het realiseren van CAD tekeningen
 • het interpreteren van CAD tekeningen
 • serieuze werkhouding en nauwgezet werken
 • omgaan met internationale standaarden voor 3D software
 • inleiding in het gebruik van 3D printer en/of lasersnijder
 • de gevaren inzien die kunnen optreden bij het gebruik van 3D printer en/of lasersnijder
 • het herkennen en analyseren van verbeterpunten in de (eigen) werkomgeving / werkvloer / productieruimte

Ruimtelijk inzicht verbeteren

Hierdoor zijn verbeteringen waarneembaar en meetbaar in vaardigheden zoals:

 • ‘ruimtelijk inzicht’,
 • ‘logisch redeneren’,
 • ‘ruimtelijk voorstellingsvermogen’,
 • ‘conceptualisatie’,
 • ‘realisatie in 3D’ en
 • ‘3D innovatie’

Na afloop:

 • kennen studenten basis theorie en basis methodologie voor het maken van grafische representaties in 2D en 3D
 • studenten kunnen compleet, correct tekeningen maken voor (onderdelen van) objecten en componenten
 • studenten kunnen werktekeningen voorbereiden (of maken) volgens internationale richtlijnen en (software)standaarden
 • studenten zijn vaardig in het lezen en interpreteren van werktekeningen van ‘derden’
 • studenten zijn vaardig in het aanpassen van werktekeningen van ‘derden’
 • kunnen studenten veilig werken met 3D printer en/of lasersnijder
 • kunnen studenten verbeterpunten concretiseren en realiseren in de eigen werkomgeving