Talent herkenning

Het herkenning van talenten bij studenten is in onze traditionele onderwijsvormen niet altijd gemakkelijk. Zo kan een student die zeer muzikaal is, soms geen noten lezen of geen letters lezen. Die student kan door sommige mensen worden aangeduid als dom. Hieronder staat een voorbeeld van een zeer muzikale student.

Meervoudige intelligentie in het onderwijs

Howard Gardner is een onderzoeker die als een van de eersten het fenomeen ‘Meervoudige intelligentie in het onderwijs’ heeft beschreven. Hij deed onderzoek naar resultaten van IQ-testen. Als je laag op een IQ-test scoort, betekent dit volgens Howard Gardner niet dat je niet intelligent bent. Het betekent alleen dat je niet:

  • verbaal/linguïstisch intelligent en/of,
  • logisch/mathematisch intelligent en/of,
  • visueel/ruimtelijk intelligent bent.

Op één van de andere manieren kan je wel erg intelligent zijn en heel erg uitblinken en daardoor zelfs heel succesvol worden. Mozart was volgens hem bijvoorbeeld muzikaal intelligent.

Beelddenkers

Howard Gardner is van mening dat ieder mens een of meerdere dimensies heeft waarin men uitblinkt (en dus ook graag doet). Verder beweert Gardner dat de traditionele IQ-testen te weinig rekening houden met deze dimensies.