Trainingen

Alle deelnemers doorlopen onderdelen van de FIRST leerlijn.
Een wereldwijd educatie project waar jaarlijks meer dan 400.000 mensen deelnemen.

Video: This is not a robot

Video: Barack Obama

Video NASA director